Privaatsustingimused

Üldsätted

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist ning küpsiste kasutamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab veebilehe www.karpdisain.ee omanik ja isikuandmete vastutav töötleja Reivo Karp, edasipidi karpdisain.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad veebilehte kasutava isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.
Karpdisain võib töödelda järgnevaid veebilehe kasutaja isikuandmeid:

  • Ees- ja perekonnanimi
  • E-posti aadress
  • Veebilehe kasutaja ja karpdisaini vaheline infovahetus

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Karpdisain töötleb ja kasutab isikuandmeid veebilehe kasutajaga kommunikeerimiseks ning teenuse võimaldamiseks ja osutamiseks. Isikuandmeid kasutatakse üksnes juhul, kui veebilehe kasutaja kontakteerub karpdisainiga läbi kontaktivormi või saadab e-kirja e-posti aadressile karpdisain@gmail.com.

Isikuandmete säilitamine, kaitse ning jagamine

Kõiki veebilehe kasutaja kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.
Veebilehe kasutaja isikuandmetele on ligipääs üksnes karpdisainil ning neid ei avalikustata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, kui veebilehe kasutaja ise avaldab soovi seda teha.

Veebilehe kasutaja õigused

Veebilehe kasutajal on õigus saada juurdepääs tema kohta kogutavatele ning töödeldavatele isikuandmetele ja tal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist või ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Küpsiste kasutamine ja nende eesmärk

Küpsis (ingl cookie) on väike tekstifail, mille veebiserver saadab veebilehe kasutaja veebilehitsejale, ning seejärel salvestatakse see veebilehe kasutaja seadmesse.
Veebilehel www.karpdisain.ee kasutatakse järgnevaid küpsiseid:

Google Analytics – karpdisain kasutab neid küpsiseid veebilehe kasutaja käitumist analüüsides veebilehe liikluse optimeerimiseks ning veebilehe täiustamiseks. Need küpsised annavad teavet veebilehe kasutajate arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Kogu küpsiste abil kogutud informatsioon liidetakse kokku teistelt kasutajatelt saadud sarnase informatsiooniga ning on seetõttu anonüümne. Üksikuid kasutajaid ei tuvastata.

Kui veebilehe kasutaja ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui kasutaja veebilehte külastab.
Veebilehe kasutajal on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui veebilehe kasutaja eelistab küpsiseid mitte saada, võib kasutaja seadistada veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.